Werkwijze en vergoeding

Op deze pagina vindt je mijn voorwaarden en kosten met betrekking tot integrale psychosociale therapie en hypnotherapie. Wanneer je een afspraak maakt, gaat je akkoord met deze voorwaarden. Mocht je vragen hierover hebben neem dan contact met mij op.

Vanaf 1 februari 2018 is mijn tarief € 90,- per uur. Een sessie duurt één uur.

Voor een schriftelijk uittrelsel in de vorm van een brief wordt € 60.00 exclusief de wettelijke verschuldigde BTW van 21% in rekening gebracht. Dit bedrag dient vooraf volledig voldaan te worden. U ontvangt het uittreksel binnen 72 uur nadat de betaling ontvangen is.


  • De eerste sessie is altijd het intakegesprek.
  • Afspraken worden telefonisch gemaakt.
  • Afzeggingen, wijzigingen die niet minstens 48 uur vooraf zijn ontvangen, dienen voor een gehele sessie voldaan te worden.
  • Als u een afspraak wil verzetten of afzeggen dient dit altijd telefonisch gedaan te worden of via sms.
  • Het aantal sessies zijn afhankelijk van uw probleem en worden van tevoren bepaald.
  • Betalingen contant na elke sessie.  

     

Hypnotherapie wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor alle zorgverzekeraars geldt dat de verzekerde een aanvullende verzekering dient te hebben afgesloten. Raadpleeg uw polis of verzekeringsagent voor de specifieke bedragen.

De verzekeringen stellen de eis dat de therapeut lid moet zijn van een door hen erkende beroepsvereniging en voor het merendeel is dat de NBVH.

Ik ben dan ook aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) en op hun site staat een overzicht van alle verzekeringen.
Zie:
NBVH, Verzekeraars

Mijn licentie bij NBVH: 12037
Mijn AGB code als zorgverlener: 90-047181
Mijn AGB code voor praktijk: 90-55776
Registratienummer bij KVK: 55937624

Steeds vaker blijkt de werkgever of uitkeringsinstantie bereid om mee te betalen aan de kosten, in het kader van coaching, POP, of re-integratie. Met name wanneer iemand vanwege ziekte of burn-out niet meer kan werken is de werkgever gebaat bij een (voor)spoedige hervatting van de werkzaamheden.


Andere mogelijkheden:
College van Zorgverzekeringen: vergoedingsmogelijkheden bij persoonsgebonden budget
Persoonsgebonden Budget: belangenvereniging persoonsgebonden budget
Bijzondere Bijstand: vergoedingsmogelijkheden via bijzondere bijstand
Schadefonds: vergoedingsmogelijkheden via schadefonds geweldmisdrijven

 

Home